Informace k objednání pohřbu

K objednání pohřbu vezměte sebou:

  • občanský průkaz zesnulé osoby ( máte-li ho k dispozici)
  • občanský průkaz objednavatele pohřbu
  • oblečení pro zesnulého
  • průkazku zdravotní pojišťovny- pohřební služba zajistí ukončení pojištění a vrátí kartu na příslušnou pojišťovnu
  • zálohu na sjednané služby

Sjednat pohřeb můžete v naší kanceláři pohřební služby, která se nachází vedle vchodu do hřbitova současně s prodejnou květin a hřbitovních doplňků, nebo přímo ve Vašem bydlišti, po předchozí telefonické domluvě s naší pracovnicí Petrou Průdkovou na tel. č. 721 294 244, která Vám ochotně poradí a pomůže s vyřízením veškerých záležitostí týkajících se zařízení pohřbu. Na sjednání pohřbu má naše pohřební služba k dispozici pouze jednu kancelář. Vzhledem k tomu je vhodné se předem objednat telefonicky (od 8 hod.) případně přes e-mail. 


Občanský průkaz zesnulého

Občanský průkaz zesnulého předá objednavatel pohřbu pohřební službě, která ho předá matrice příslušného Okresního úřadu podle místa úmrtí. Matrika vystaví úmrtní list, který zašle na adresu objednavatele pohřbu.

Ostatní doklady zesnulého

Odevzdá objednavatel pohřbu na příslušné úřady. ( karta ZTP, řidičský průkaz, cestovní pas apod.)

Starobní důchod—odhlášení

Objednavatel pohřbu zajišťuje odhlášení starobního důchodu po zesnulém na příslušné poště, která starobní důchod vyplácí, nebo přímo na Okresní správě sociálního zabezpečení. V případě úmrtí v domově důchodců , nebo jiném ústavu sociální péče, odhlašuje starobní důchod sociální pracovnice daného ústavu.

Úmrtní list

Umrtní list vydává matrika Okresního úřadu místa úmrtí nejpozději do 30 dnů.

Pohřebné

Je sociální dávkou ve výši 5000 Kč
Náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte.

Vdovský důchod

Žádost o vdovský důchod podává sám objednavatel pohřbu/ vdovec, vdova / na Okresní správu sociálního zabezpečení podle svého trvalého bydliště. Pro Č.Budějovice je kontaktní adresa : A.Barcala 149 / sídl. Máj /, 370 05 Č. Budějovice, tel. 387 755 111.

K žádosti se dokládá : úmrtní list, oddací list, občanský průkaz žadatele, výměry důchodu po zesnulé osobě. U pracujících se vyřizuje důchod u jeho zaměstnavatele.

 

V případě žádosti o sirotčí důchod se dokládají doklady: rodný list, potvrzení o studiu, občanský průkaz žadatele, úmrtní list.

Dědictví po zesnulé osobě

Notář je přidělen soudem a sám zasílá výzvu k předběžnému řízení objednavateli pohřbu. Při pohřbu do hrobu ( hrobky), kdy zemře nájemce hrobového místa, je nutné při předvolání k dědickému řízení předložit notáři smlouvu o nájmu hrobového místa, popř. potvrzení o užívacím právu.