Správa hřbitovů

Správa hřbitovů

Provozní doba areálu hřbitovů pro veřejnost

Zimní čas 7.00 - 17.00 hod. Letní čas 7.00 - 19.00 hod.

Služební vchod na hřbitov sv. Otýlie z Pražské ulice je otevřen pouze v úředních hodinách správy hřbitova.

Vjezd automobilem do areálu je pouze na povolení správy hřbitova, osoby s průkazkou ZTP zdarma.

 

 

 

Upozornění pro návštěvníky hřbitovů a nájemce hrobových míst.

Provoz na pohřebištích se řídí na základě zákona č. 256/2001 Sb o pohřebnictví v platném znění, na jehož základě byl vydán Statutárním městem České Budějovice Řád veřejného pohřebiště schválený usnesením Rady města č. 1252/2019 ze dne 23. 9. 2019 a je platný od 1.10.2019. Tento řád upravuje provoz veřejných pohřebišť na území města (hřbitov sv. Otýlie, hřbitov Mladé a Třebotovice), které jsou ve vlastnictví Statutárního města České Budějovice a je k nahlédnutí na hřbitovní správě nebo na internetových stránkách v oddíle „Úřední deska“.

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM HROBOVÝCH ZAŘÍZENÍ 

POHŘEBNÍ ÚSTAV města České Budějovice NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA CIZÍM MAJETKU, ZPŮSOBENÉ VYŠŠÍ MOCÍ.

Doporučujeme vlastníkům hrobových zařízení zahrnout je například do pojištění domácnosti, které kryje škody způsobené vyšší mocí. Zároveň na toto ústně upozorňujeme při uzavírání nájemní smlouvy, kterou nájemce uzavírá a podepisuje (viz odd. V., odst.5. nájemní smlouvy).

 

 

Kancelář Správy hřbitova Sv. Otýlie

Úřední hodiny:

polední přestávka 11.00 – 11.30
Pondělí 7.00-17.00 hodin
Úterý 7.00-15.00 hodin
Středa 7.00-16.30 hodin
Čtvrtek 7.00-15.00 hodin
Pátek 7.00-14.00 hodin

 

Kontakt: tel.: 387 426 260
fax.: 387 433 601
vedoucí Ladislava Sobíšková- mobil:607 643 028

 

Kancelář Správy hřbitova Mladé a Třebotovice

Úřední hodiny:

polední přestávka 11.00 ? 11.30

Pondělí 7.00-17.00 hodin
Úterý 7.00-15.00 hodin
Středa 7.00-16.30 hodin
Čtvrtek 7.00-15.00 hodin       
Pátek 7.00-14.00 hodin

 

Kontakt: tel.: 387 240 310
Zuzana Kostohryzová  mobil: 728 728 146