Ceník

s účinností od 1. 2. 2021

Typ hrob. místa

Nájem

Kč/m²/rok

Služby

Kč/m²/rok

Služby

15% DPH

Nájem+služby

Kč/m²/rok

Nájem+služby

Kč/místo/rok

Nájem+služby

Kč/místo/rok

Jednohrob

35,00

97,02

15,55

146,57

322,45

3 547,00

Dvojhrob

35,00

59,22

8,88

103,10

505,19

5 557,00

Hrobka

35,00

63,00

9,45

107,45

913,32

10 047,00

Dvojhrobka

35,00

63,00

9,45

107,45

1826,65

20 093,00

Urnový hrob

35,00

220,50

33,07

288,57

259,70

2 597,00

Dvoj UH

35,00

167,58

25,13

227,71

409,88

4 099,00

KS vnitřní

35,00

268,38

40,25

343,63

346,63

3 463,00

KS venkovní

35,00

151,20

22,68

208,88

208,88

2 089,00


 

KATEGORIE I. - hřbitov v Mladém

Typ hrobového místa

Nájem

Služby

Služby

Nájem+služby

Plocha

Nájem+služby

 

Kč/m2/rok

Kč/m2/rok

15% DPH

Kč/m2/rok

 

Kč/místo/10 let

JEDNOHROB

35 Kč

80,85 Kč

12,13 Kč

127,98 Kč

2,23 m2

2815,- Kč

DVOJHROB

35 Kč

49,35 Kč

7,40 Kč

91,75 Kč

4,94 m2

4496,- Kč

TROJHROB

35 Kč

49,35 Kč

7,40 Kč

91,75 Kč

7,52 m2

6881,- Kč

URNOVÝ HROB

35 Kč

183,75 Kč

27,56 Kč

246,31 Kč

0,90 m2

2217,- Kč

DVOJURNOVÝ HROB

35 Kč

139,65 Kč

20,95 Kč

195,60 Kč

1,80 m2

3520,- Kč

PULHROBKA

35 Kč

52,50 Kč

7,88 Kč

95,38 Kč

4,44m2

4197,- Kč

HROBKA

35 Kč

52,50 Kč

7,88 Kč

95,38 Kč

8,51 m2

8107,- Kč

KOLUMBÁRNÍ SCHRÁNKA

35 Kč

223,65 Kč

33,55 Kč

292,20 Kč

1 místo

2922,- Kč

 

 

KATEGORIE II. - hřbitov v Třebotovicích

 

Typ hrobového místa

Nájem

Služby

Služby

Nájem+služby

Plocha

Nájem+služby

 

Kč/m2/rok

Kč/m2/rok

15% DPH

Kč/m2/rok

 

Kč/místo/10 let

JEDNOHROB

35 Kč

69,30Kč

10,39 Kč

114,69 Kč

2,23 m2

2 526,- Kč

DVOJHROB

35 Kč

42 Kč

6,30 Kč

83,30 Kč

4,94 m2

4 086,- Kč

URNOVÝ HROB

35 Kč

157,50 Kč

23,63 Kč

216,13 Kč

0,90 m2

1 945,- Kč

HROBKA

35 Kč

45,15 Kč

6,77Kč

86,92 Kč

8,51 m2

7 397,- Kč