Ceník

s účinností od 1.3.2019
HŘBITOV OTÝLIE
Typ hrob. Nájem Služby Služby  Nájem+Služby Nájem+Služby Nájem+Služby
místa Kč/m2/rok Kč/m2/rok 15% DPH Kč/m2/rok Kč/místo/rok Kč/místo/roky
Jednohrob 35,00 80,85 12,12 127,97 285,37 3 097,00  
Dvojhrob 35,00 49,35 7,4 91,75 453,25 4 945,00  
Hrobka 35,00 52,50 7,88 95,38 811,68 8 918,00  
Dvojhrobka 35,00 52,50 7,88 95,38 1623,36 17 836,00  
Urnový hrob 35,00 183,75 27,06 246,31 221,68 2 217,00  
Dvoj UH 35,00 139,65 20,94 195,59 352,06 3 520,00  
KS vnitřní 35,00 223,65 33,55 292,2 292,2 2 922,00  
KS venkovní 35,00 126,00 18,90 180,00 188,00 1 800,00  

 

KATEGORIE I. - hřbitov v Mladém

Typ hrobového místa

Nájem

Služby

Služby

Nájem+služby

Plocha

Nájem+služby

 

Kč/m2/rok

Kč/m2/rok

15% DPH

Kč/m2/rok

 

Kč/místo/10 let

JEDNOHROB

35 Kč

80,85 Kč

12,13 Kč

127,98 Kč

2,23 m2

2815,- Kč

DVOJHROB

35 Kč

49,35 Kč

7,40 Kč

91,75 Kč

4,94 m2

4496,- Kč

TROJHROB

35 Kč

49,35 Kč

7,40 Kč

91,75 Kč

7,52 m2

6881,- Kč

URNOVÝ HROB

35 Kč

183,75 Kč

27,56 Kč

246,31 Kč

0,90 m2

2217,- Kč

DVOJURNOVÝ HROB

35 Kč

139,65 Kč

20,95 Kč

195,60 Kč

1,80 m2

3520,- Kč

PULHROBKA

35 Kč

52,50 Kč

7,88 Kč

95,38 Kč

4,44m2

4197,- Kč

HROBKA

35 Kč

52,50 Kč

7,88 Kč

95,38 Kč

8,51 m2

8107,- Kč

KOLUMBÁRNÍ SCHRÁNKA

35 Kč

223,65 Kč

33,55 Kč

292,20 Kč

1 místo

2922,- Kč

 

 

KATEGORIE II. - hřbitov v Třebotovicích

 

Typ hrobového místa

Nájem

Služby

Služby

Nájem+služby

Plocha

Nájem+služby

 

Kč/m2/rok

Kč/m2/rok

15% DPH

Kč/m2/rok

 

Kč/místo/10 let

JEDNOHROB

35 Kč

69,30Kč

10,39 Kč

114,69 Kč

2,23 m2

2 526,- Kč

DVOJHROB

35 Kč

42 Kč

6,30 Kč

83,30 Kč

4,94 m2

4 086,- Kč

URNOVÝ HROB

35 Kč

157,50 Kč

23,63 Kč

216,13 Kč

0,90 m2

1 945,- Kč

HROBKA

35 Kč

45,15 Kč

6,77Kč

86,92 Kč

8,51 m2

7 397,- Kč