Ceník

HŘBITOV OTÝLIE

 

HŘBITOV OTÝLIE
Typ hrob. Nájem Služby Služby  Nájem+Služby Nájem+Služby Nájem+Služby
místa Kč/m2/rok Kč/m2/rok 15%rok Kč/m2/rok Kč/místo/rok Kč/místo/roky
Jednohrob 35,00 77,00 11,55 123,55 271,81 2 990,00  
Dvojhrob 35,00 47,00 7,05 89,05 436,35 4 800,00  
Hrobka 35,00 50,00 7,5 92,5 786,25 8 649,00  
Dvojhrobka 35,00 50,00 7,5 92,5 1573 17 298,00  
Urnový hrob 35,00 175,00 26,25 236,25 212,62 2 126,00  
Dvoj UH 35,00 133,00 19,95 187,95 338,31 3 383,00  
KS vnitřní 35,00 213,00 31,95 279,95 279,95 2 800,00  
KS venkovní 35,00 120,00 18 173 173 1 730,00  

 

 

KATEGORIE I. - hřbitov v Mladém
Typ hrobového místa Nájem Služby Služby Nájem+služby Plocha Nájem+služby
  Kč/m2/rok Kč/m2/rok 15% DPH Kč/m2/rok   Kč/místo/10 let
JEDNOHROB 35 Kč 77 Kč 11,55 Kč 123,55 Kč 2,2 m2 2718,- Kč
DVOJHROB 35 Kč 47 Kč 7,05 Kč 89,05 Kč 4,9 m2 4364,- Kč
TROJHROB 35 Kč 47 Kč 7,05 Kč 89,05 Kč 6,5 m2 5788,- Kč
URNOVÝ HROB 35 Kč 175 Kč 26,25 Kč 236,25 Kč 0,9 m2 2126,- Kč
DVOJURNOVÝ HROB 35 Kč 133 Kč 19,95 Kč 187,95 Kč 1,7 m2 3195,- Kč
PULHROBKA 35 Kč 50 Kč 7,50 Kč 92,50 Kč 4,4 m2 4070,- Kč
HROBKA 35 Kč 50 Kč 7,50 Kč 92,50 Kč 8,5 m2 7863,- Kč
KOLUMBÁRNÍ SCHRÁNKA 35 Kč 213 Kč 31,95 Kč 279,95 Kč 1 místo 2800,- Kč
KATEGORIE II. - hřbitov v Třebotovicích
Typ hrobového místa Nájem Služby Služby Nájem+služby Plocha Nájem+služby
  Kč/m2/rok Kč/m2/rok 15% DPH Kč/m2/rok   Kč/místo/10 let
JEDNOHROB 35 Kč 66 Kč 9,90 Kč 110,90 Kč 2,2 m2 2440,- Kč
DVOJHROB 35 Kč 40 Kč 6,00 Kč 81,00 Kč 4,9 m2 3969,- Kč
URNOVÝ HROB 35 Kč 150 Kč 22,50 Kč 207,50 Kč 0,9 m2 1867,- Kč
HROBKA 35 Kč 43 Kč 6,45 Kč 84,45 Kč 8,5 m2 7178,- Kč