Ceník
  - úhrada za užívání k pohřbívacímu místu -
nájemné a služby s nájmem
  spojené
s účinností od 1.1.2023
HŘBITOV OTÝLIE
Typ hrob.
Nájem
Služby
Služby 
Nájem+Služby
Nájem+Služby
Nájem+Služby
místa
Kč/m2/rok
Kč/m2/rok
15% DPH
Kč/m2/rok
Kč/místo/rok
Kč/místo/roky
Jednohrob
35,00
117,15
17,57
169,72
373,39
4 107,00   
Dvojhrob
35,00
71,51
10,73
117,24
574,47
6 319,00   
Hrobka
35,00
76,07
11,41
122,48
1041,08
11 452,00   
Dvojhrobka
35,00
76,07
11,41
122,48
2082,16
22 904,00   
Urnový hrob
35,00
266,24
39,94
306,18
341,18
3 071,00   
Dvoj UH
35,00
202,34
30,35
267,69
481,84
4 818,00   
KS vnitřní
35,00
324,05
48,59
407,64
407,64
4 077,00   
KS venkovní
35,00
182,57
27,38
244,95
244,95
2 450,00   

                                Ceník

Uložení urny do společného hrobu                            754,00                   

Demontáž a montáž desky do 1 m2 – UH                 572,00

Demontáž a montáž desky do 2 m2 – J                      894,00

Demontáž a montáž desky nad 2 m2 – D,H           1 789,00

 

Rozptyl bez účasti                                                        2 256,00

Rozptyl s účastí + hudba                                             3 495,00

Ind.rozptyl bez hudby a řečníka                                3 512,00

Ind.rozptyl s hudbou a řečníkem                              5 836,00

 

 

 

                  Ceník administrativních úkonů

Převod nájemní smlouvy k hrob.místu                        190,00

Vjezd autem – jednoráz.povolení do 2,5 t                   193,00

Vjezd autem – jednoráz.povolení nad 2,5 t                 375,00

Vyhledání a podání info o místě uložení(1 místo)       92,00

Pořízení opisu smlouvy                                                      92,00

          

Hřbitov Mladé 
Typ HM
 
Nájem Kč/m2/rok
Služby Kč/m2/rok
Služby 15%DPH
Nájem+služby
  Kč/m2/rok
Plocha m2
Nájem na 10 let
Služby na 10 let
Cena celkem
Jednohrob
    35,00 Kč 
  117,15 Kč 
  17,57 Kč 
        169,72 Kč 
2,20
770 Kč
       373,38 Kč 
3 734 Kč
Dvojhrob
 
    35,00 Kč 
    71,51 Kč 
  10,73 Kč 
        117,24 Kč 
4,90
1 715 Kč
       574,48 Kč 
5 745 Kč
Trojhrob
 
    35,00 Kč 
    71,51 Kč 
  10,73 Kč 
        117,24 Kč 
7,50
2 625 Kč
       879,30 Kč 
8 793 Kč
Urnový hrob
    35,00 Kč 
  266,26 Kč 
  39,94 Kč 
        341,20 Kč 
0,90
315 Kč
       307,08 Kč 
3 071 Kč
Urnový dvojhrob
    35,00 Kč 
  202,35 Kč 
  30,35 Kč 
        267,70 Kč 
1,80
630 Kč
       481,86 Kč 
4 819 Kč
Půlhrobka
    35,00 Kč 
    76,07 Kč 
  11,41 Kč 
        122,48 Kč 
4,40
1 540 Kč
       538,91 Kč 
5 389 Kč
Hrobka
 
    35,00 Kč 
    76,07 Kč 
  11,41 Kč 
        122,48 Kč 
8,50
2 975 Kč
   1 041,08 Kč 
10 411 Kč
Kolumb. Schránka
    35,00 Kč 
  324,07 Kč 
  48,61 Kč 
        407,68 Kč 
1 místo
350 Kč
       407,68 Kč 
4 077 Kč
Hřbitov
  Třebotovice
Typ HM
 
Nájem Kč/m2/rok
Služby Kč/m2/rok
Služby 15%DPH
Nájem+služby
  Kč/m2/rok
Plocha m2
Nájem na 10 let
Služby na 10 let
Cena celkem
Jednohrob
35,00 Kč
100,42 Kč
15,06 Kč
        150,48 Kč 
2,20 Kč
770,- Kč
       331,06 Kč 
3 311 Kč
Dvojhrob
 
35,00 Kč
60,86 Kč
9,13 Kč
        104,99 Kč 
4,90 Kč
1715,-Kč
       514,45 Kč 
5 144 Kč
Urnový
  hrob
35,00 Kč
228,22 Kč
34,23 Kč
        297,45 Kč 
0,90 Kč
315,-Kč
       267,71 Kč 
2 677 Kč
Hrobka
 
35,00 Kč
65,42 Kč
9,81 Kč
        110,23 Kč 
8,50 Kč
2975,-Kč
       936,98 Kč 
9 370 Kč